Demokratikus Koalíció 13. kerületi önkormányzati program terve

2019. ősze lehetőséget ad az ellenzéki összefogás kipróbálásához, az erőviszonyok (kormánypárti és ellenzéki egyaránt) felmérésére, a 2022-re tervezett országgyűlési választások előkészítéséhez.

A DK támogatja a közös gondolkodáson, közös programon alapuló összefogást. Célunk, hogy minél több településen legyen közös jelöltje az ellenzéknek.

A 13. kerületben az MSZP-P-DK-Momentum-LPE szövetségben állítunk polgármester, egyéni képviselőjelölteket.

Az önkormányzatiság jelentősége

A Fidesz-KDNP kormányzat minden erejével és hatalmával folyamatosan csökkenti a települések és főleg Budapest önállóságát, elvette alapfokú oktatási intézményeinket, összevonta szakképző iskoláinkat, a látvány beruházásokat a fővároson kívüliek kezébe adta. Igazgatási feladatokat a kormányhivatalokba rendelte, elvonta hatásköreinket, üressé váltak az államilag korábban finanszírozott szociális, oktatási tevékenységek. Nem volt beleszólásunk sem a Margitsziget elvételébe, sem a Dagály Aréna és strand tervezésébe és kivitelezésébe.

A DK szerint a jövőben helyre kell állítani az önkormányzat erejét, autonómiáját, meg kell találni újra a helyes munkamegosztást állam és önkormányzat között: helyi közügyeket önállóan intézzék és a helyi közhatalmat önállóan gyakorolják. Ez együtt jár a helyi önkormányzati tulajdon alkotmányos védelem alá helyezésével, az önkormányzatok gazdasági önállóságának, vállalkozás szabadságának visszaállításával.

A helyben keletkezett források nagyobb részét ott kell hagyni a helyi önkormányzatoknál, majd a települések céljai között szerepeljen bevételeik növelése, feladataikra történő visszafordítása.

A kötelező és önként vállalt feladatok újragondolásával, az ahhoz rendelt állami normatív támogatások rendszerét a jelen és jövő kihívásaira válaszolva kell kialakítani.

A Demokratikus Koalíció hitet tesz a szolidaritás és az emberi méltóság tisztelete mellett. Ebből következően elismeri minden embernek a jogát a szociális biztonsághoz, ezen belül a tisztes megélhetést biztosító jövedelemhez, lakhatáshoz, továbbá a jól működő egészségügyi szolgáltató rendszerhez, a magas színvonalú oktatáshoz, a közszolgáltatások igénybevételéhez, a munkához, a kultúrához, a nyugodt öregséghez. Ezekhez a feltételeket helyben, a településeken kell megteremteni. A demokratikusan, hatékonyan, törvényesen működő települések együttesen adják az alapját a „Sokak Magyarországának”. A „Sokak Magyarországa” a nyitott és befogadó társadalmat építi, amelyben mindenki egyenlő méltóságú, függetlenül származásától, nemétől, vallásától, politikai véleményétől, s más tulajdonságaitól.