Közbiztonságról Mindenkinek

Közbiztonságról Mindenkinek címmel lakossági beszélgetést tartottunk. Alább a fontosabb pontokat olvashatjátok. Ha már volt rá alkalom, Keszthelyi Dorottya be is lépett az Angyalföldi Polgárőr Egyesület tagjai közé.

Beszámoló

Közbiztonságról Mindenkinek címmel lakossági beszélgetést tartottunk a Civilek Háza (Váci út 50.) termében. Nem egyszerűen nehéz, hanem kifejezetten súlyos, de oldott családias beszélgetés alakult ki, tekintve a helyzet ezer – nehezebbnél nehezebb – szállal átszőtt voltára. Nem egyszerűen a rendőrségi, közterület felügyeleti és polgárőri kerületi feladatokról beszéltünk, hanem azok mélységéről, társadalmi és szociális helyzetről is.

Dr. Bálint András alezredes, kerületi rendőrkapitány helyettes, bűnügyi osztályvezető és Debreczeni Gábor alezredes, rendészeti osztályvezető urak mellett, Szabó Ottó Közterület-felügyelet vezető, Takács Ferenc Angyalföldi Polgárőr Egyesület elnöke, Erdős László és Dr. Csery-Szűcs Péter alelnökök, valamint Magos Péter és Kronstein István, Keszthelyi Dorottya újlipótvárosi önkormányzati képviselők, Kautczky Katalin Angyalföldi Szociális Egyesület elnöke vettek részt az érdeklődő állampolgárok mellett.

Az elmúlt húsz évben jelentős társadalmi és városszerkezeti átalakulások zajlottak, munkás kerületből és sokszínű metropolisz része lettünk. Sokat változott a bűnügyi jogi szabályozás is. Míg korábban a vagyon elleni bűncselekmények voltak a jellemzőek, 365 nap alatt tíz ezres nagyságrendben, addig ma már az

  • együttélési problémák
  • birtokvédelem
  • zaklatás
  • garázdaság
  • kerékpár lopás, zsebelés

a meghatározó. A rendőrség munkája az ügyészségen, bíróságon folytatódik: sok esetben az ottani jogértelmezés, eljárás, bírói gyakorlat az, ami meghatározza egy-egy ügy kimenetelét. A XIII. kerületben számos szociális intézmény (hajléktalan ellátással foglalkozó szervezet) dolgozik.
Kiemelt csomópontok (Jászai Mari tér, Lehel tér, Dózsa György út, Göncz Árpád Városközpont) szerepelnek az egy járőr páros napi útvonalán, mellettük három „kivonuló” TIK-es autó teljesít szolgálatot.

Létszámhiánnyal küzdenek, de minden bejelentésre kimennek, ezért kérik, hogy a 112-es számon és a hivatalos email elérhetőségükre küldjenek az állampolgárok bejelentéseket: bp13@budapest.police.hu

Kérik, hogy ne a közösségi oldalakon kérjenek segítséget, mert a Rendőrség, mint hivatalos szerv azon a felületen nem tud kommunikálni.

Kérdés hangzott el a bűnügyi trendekről, mely kapcsán a kerékpár lopás és pszichoaktív szerek miatti problémák jelentek meg. Ezek kapcsán javasolják a társasházi/lakóházi kamera rendszerek felszerelését, a megerősített kerékpár tárolókat (akár épületen belül, akár kívül), valamint azt kérik, hogy a nagyobb értékű kerékpárokat ne tárolják közterületen, bármilyen vastag lánc elvágása egy mozdulat, nem jelent védelmet.

Kérik, hogy ne engedjenek be a házakba idegent.

335 közterületi kamerát tudnak figyelni a Közterület-felügylet technikusai, kérik, hogy bármilyen közterületi eset miatt, keressék őket: ktf@bp13.hu, +36-30-460-93-55. Körzetfelelősök elérhetősége alábbi linken található.

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet/

A veszélyhelyzet alatt a betörések nagy részét fel tudták könnyebben deríteni, mert az emberek otthon voltak, figyeltek.

Idősekre épülő bűnelkövetés miatt folyamatos edukációs tevékenységet kell végezni, ez össztársadalmi érdekünk. Ebben kérik a lakosság segítségét.

A pszichoaktív szerek tekintetében szabálysértést követ el, aki azt használja, bűncselekmény a kereskedés. Számos akciót szerveztek, valamint a büntetési tétel is emelkedett. Az akciók előkészítésénél sokat tud segíteni a lakossági bejelentés. Ezt kérik email címükre megküldeni. Fontos, hogy az akciókat megfigyeléssel, előkészítéssel a szakemberek végezzék, ne vállaljon fel a lakosság ilyen feladatot. Fontos, hogy a rajta ütés, tetten érés, illetve, hogy a tiltott anyag mennyisége adott legyen.

Fenyegetés, zaklatás, személy elleni erőszak gyanúja miatt tegyenek ugyancsak bejelentést. A pszichés állapotot elmeorvosi szakértők állapítják meg.

Életvitelszerű közterületen tartózkodás eljárása nem egyszerű, három napos intézkedési sorozat (egy járőr páros van az egész kerületre), a bíróság előtt sokszor nem bizonyítható, mert annak hosszú ideig és tartósan kell fennállnia.

A szabad helyváltoztatás és közterületi tartózkodás lehetősége állampolgári szabadságjog, e miatt nincsen sok lehetőség annak szankcionálására.

Kérik a lakosságot, hogy a lakóházak körüli területeket (pl.: Vizafogó bokrok) tegyék zárhatóvá, így az önkormányzat a játszótereket, parkokat is.

Valamint az állampolgárok aktív jelenléte, a társasházak – akár mozgásérzékelő reflektorral való – kivilágítása, bűnmegelőzési építészeti kialakítása, kapuk zárása, saját lakótömbjük környékének rendben tartása mind riasztóan hat azokra, akik a közterületen hosszabb ideig tartózkodnak, esetleg nem oda illő dolgot akarnak csinálni.

Amennyiben a lakosság segíti mindennapjaikat – természetesen ez nem elítélendő – étellel, ruhával, pénzzel stb., akkor egyrészt vissza fognak térni a területre, másrészt mások is csatlakozni fognak hozzájuk. Kérnek minden jó érzésű kerületi lakost, hogy a hajléktalan ellátó szervezetek feladatát ne vállalják át, hanem értesítsék az illetékeseket, a szakembereket: van elég férőhely az intézményekben, a kerületi önkormányzat is sokat tesz a hajléktalan embertársaink segítéséért.

A magáról gondoskodni nem tudó embereket a rendőrség biztonsági intézkedés keretében megóvja.

Minden résztvevő fontosnak tartotta a lakossággal való folyamatos kommunikációt. Kérik a Hírnök újság és egyéb felületeken a hasznos információk megosztását. A szociális hálóból kiesők államilag biztosított/finanszírozott segítését várják el. Valamint felmerült a közvilágítás fejlesztése a Budai -Nagy Antal utcában, mint igény. Ez érvényes pl.: a Szent István parkra is.

Javaslat hangzott el a SZEM mozgalom (Szomszédok Egymásért) figyelő hálózat több lépcsőben (internetes csoport, polgárőrség, informális kapcsolatok, hatósági szervek, önkormányzat intézményesült bekapcsolása, mediálás-moderálás) való megvalósítására. A nemzetközi tapasztalatok szerint hatékony a bűnmegelőzésben és a lakossági közösség erősítésében. Erre vonatkozóan érkezik civil javaslat.

Fontos azon változtatni, hogy a közterületekkel kapcsolatos „tulajdonosi érzet, viselkedés” erősödjön.

Erre alapult a harminc éve működő Angyalföldi Polgárőr Egyesület, ahol minden tagot a saját, közvetlen környezetének figyelésére ösztönöznek, adnak szervezeti keretet. A közös járőrözések alkalmával munkakapcsolat alakul ki a hatóságokkal is.

Szívesen látja a Közterület-felügyelet egy-egy intézkedés, járőrözésre az érdeklődő állampolgárokat. A hajléktalan embertársaink az esetek 90%-ában nem együttműködőek. Munkájukat nagyban nehezíti a szabálysértések esetében (utcai tartózkodás, köztisztasági problémák, ebtartás, közlekedés), hogy a tetten érés nem biztosított. Mindenkit kérnek, hogy tegyenek bejelentést, hogy intézkedni tudjanak. Az erőszakos kéregetés azon a területen történik (pl.: Hollán Ernő utca, Pozsonyi út) ahol leginkább sikeres a kéregetés, vagy a vendéglátók segítik az utcán élők mindennapjait.

Köztisztasági ügyekben a társasházak feladata a járdák tisztán tartása, ezen feladatukról jelenleg kampányszerűen is kommunikálnak közvetlenül az érintettekkel.

Fontosnak tartják a helyes magatartásforma, eljárás ismertetését, bemutatását, tájékoztatást.

Az okoskerület, Smart13 projekt keretében erre is lehetne gondolni.

A megbeszélésre a kooperatív gondolkodás, a közös erőfeszítés igénylése volt a jellemző, hiszen egy hajóban evezünk, ugyanitt élünk.

Ismét felmerült annak kérése, hogy minden postaládába kerüljön egy kiadvány, ami a pontosan ezen eljárásokat, hasznos tudnivalókat, telefonszámokat tartalmazza.

Erre vonatkozóan Karácsonyi Magdolna aljegyző asszony már előkészített kiadvány tervet. E kapcsán szükségét érezték a jelenlevők kiemelni, hogy szerepeljen az anyagban:

– ki mivel foglalkozik, mire van jogköre
– bejelentéseket hol, milyen felületen, elérhetőségeken lehet megtenni
– sematizált ügyeket bemutatni
– állampolgár miben tud segíteni.

A polgárőrök pedig várják a csatlakozni szándékozókat: angyalfoldpolgarorseg@gmail.com