Köztársaság Napja – 2024

Budapest XIII. Kerület

A Köztársaság Napja alkalmából fáklyás megemlékezésre hívunk

Helyszín: Hélia szálló mögötti park (Kárpát u. 64.)

Tervezett program:

  • 17:15-17:30 gyülekezés, (fáklyák meggyújtása)
  • 17:30 jelenlévők köszöntése – Keszthelyi Dorottya DK 13. ker. elnök
  • 17:35 elhangzik Varju László országgyűlési képviselő beszéde
  • A megemlékezéshez csatlakozó társadalmi szervezetek felszólalásai, koszorúk elhelyezése
  • 17:50 elhangzik Erdős Virág egyik verse
  • 18:00 rendezvény vége, Himnusz eléneklése

Újra jogot a normális élethez!

Köztársaság Napja

  1. február 1-jén fogadta el a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikket az országgyűlés.

Ennek emlékére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.

A kő és annak eszmei jelentősége nagyobb ma, mint 2010-es kormányváltás óta eddig bármikor. A Demokratikus Koalíció 13. kerületi szervezete nevében minden évben megemlékeztünk ezen a napon.

Tudjuk, hogy a köztársaság eszméje ma mindennél nagyobb védelmet követel, az egyén lehetőségeit, érvényesülését a szabadság szélesen értelmezett volta adja: szabad véleménynyilvánítás, szabad gyülekezés, vallásgyakorlás, szabad választás.

Mindezekkel az elvekkel ellentétes a jelenlegi kormányhatalom feudalizmust újjáépítő rendszere: a hűbérúri függelmek, az alávetettség, a megosztottság, a helyi hatalmasságok, a politikai és gazdasági szerepek összefonódása, az emberi félelemre épített hatalomgyakorlás. Ma a létbizonytalanságot kihasználó láthatatlan kezek igazgatnak.

A Köztársaságban nem lehet a néptől, a gyermekeinktől elvenni az európaiságot, a lehetőséget, hogy képezhessék magukat, a szabad vallás, nemi identitás választást, a tisztességes megélhetést, az adóforintok többség érdekét szolgáló és átlátható felhasználását.

Nekünk közös felelősségünk, hogy a Köztársaság eszméit megtanítsuk gyermekeinknek, hogy felelősséggel tartozunk embertársainkért, hogy mindenkire egyenlő mértékben vonatkoznak a törvények, hogy nem függhet valakinek az élete attól, hogy milyen családba és mely településre született.

A Köztársaságot ajánljuk gyermekeinknek, a jövőnek, de nekünk ma kell megküzdenünk érte!

Ezért találkoztunk ma, köszönjük, hogy velünk voltak, énekeljük el közösen a magyar himnuszt

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ NYILATKOZATA A KÖZTÁRSASÁG EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL

A magyar Nemzetgyűlés 1946. február 1-én fogadta el a Magyar Köztársaság kikiáltásáról szóló 1946. évi I. törvényt. Ezt a napot az Országgyűlés 2005-ben a Köztársaság Emléknapjává nyilvánította.

A köztársaság nem csupán államforma, és főleg nem csak ruha a nemzet testén. A köztársaság a szabad polgárok közössége, a közügyek intézésének szabad emberekhez egyedül méltó módja. A köztársaság demokráciát jelent, az önkény elutasítását, jogállamot, alapvető alkotmányos jogokat, az alkotmányos jogokon kiterjedt hatáskörrel őrködő alkotmánybíróságot, szabad és tisztességes választásokat, jogbiztonságot, tulajdonbiztonságot, méltányos közteherviselést, hatalommegosztást, független igazságszolgáltatást, sajtószabadságot.

A gesztus, amellyel a Fidesz törölte hazánk nevéből a „köztársaság” szót, több volt az elnevezés megváltoztatásánál: ténymegállapítás volt és igénybejelentés. Megállapította a tényt, hogy a köztársasági vívmányokat nagyrészt sikerült fölszámolnia, és bejelentette igényét a maradék fölszámolására is.

A mai napon, amikor a Demokratikus Koalíció tisztelettel hajt fejet a magyar történelem három köztársaságának emléke előtt, arról is megemlékezik, hogy az elsőt Kun Béla rombolta le, a másodikat Rákosi Mátyás, a harmadikat pedig Orbán Viktor. Kifejezi egyúttal azt a meggyőződését, hogy a demokratikus ellenzék együttműködése jövőre megdönti Orbán rendszerét és helyreállítja a Magyar Köztársaságot.

Köztársaság Napja - 2024
Köztársaság Napja – 2024