Köztársaság Napja – 2018. február 1.

1946. február 1-jén fogadta el a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikket az országgyűlés. Ennek emlékére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.

Hiszékeny Dezső (MSZP) – Keszthelyi Dorottya (DK) – Varju László (DK)

2011. április 18-án a Magyar Szocialista Párt avatta fel a „Magyar Köztársaság kövét” a fővárosi Hotel Helia mögötti parkban. A csaknem két méter magas kőtömb a köztársaság végét szimbolizálja, az új alaptörvényben ugyanis az ország hivatalos neve nem Magyar Köztársaság, hanem „Magyarország” lett.

  • A kő és annak eszmei jelentősége nagyobb ma, mint a 2010-es kormányváltás óta eddig bármikor. A Demokratikus Koalíció 13. kerületi szervezete minden évben rendezvényt tart.
  • Manapság turul és Horthy-szobrok, Trianon emléktáblák épülnek, Hóman-szobrok terve készül
  • Tudjuk, hogy a köztársaság eszméje ma mindennél nagyobb védelmet követel. Az egyén lehetőségeit, érvényesülését a szabadság szélesen értelmezett volta adja: szabad véleménynyilvánítás, szabad gyülekezés, vallásgyakorlás, szabad választás.
  • Mindezekkel az elvekkel ellentétes a jelenlegi kormányhatalom feudalizmust újjáépítő rendszere: a hűbérúri függelmek, az alávetettség, a megosztottság, a helyi hatalmasságok, az új földesurak, nagytőkések birtokai, vállalkozásai híznak.
  • A politikai és gazdasági szerepek összefonódása és az emberi félelemre épített hatalomgyakorlás történik. Ma a létbizonytalanságot kihasználó láthatatlan kezek igazgatnak, egyfajta igazodási kényszerrel élnek állami és önkormányzati intézmények dolgozói, hát még a médiamunkások.
  • A Köztársaságban nem lehet a néptől, a gyermekeinktől elvenni az európaiságot, a lehetőséget, hogy képezhessék magukat, a szabad vallásválasztást, a tisztességes nyugdíjakat, a párbeszédeket, a nyilvánosságot.
  • Nekünk közös felelősségünk, hogy a Köztársaság eszméit megtanítsuk gyermekeinknek, hogy miért vágytak Franciaországban a szabadságra-egyenlőségre-testvériségre, mit jelent, hogy felelősséggel tartozunk embertársainkért, hogy mindenkire egyenlő mértékben vonatkoznak a törvények, hogy nem függhet valakinek az élete attól, hogy milyen családba született

Gyermekeinkre nem hagyhatunk diktatúrát. Az ő jövőjük a köztársaság, és ezért nekünk ma kell megküzdeni.